دستگاه های تهویه مطبوع ال جی، هوای خنک را تا فاصله 10 متر در سرتاسر محیط هدایت کرده و فضایی خنک را در فضاهای بزرگ بوجود می آورد.