محمدحسین مجیدی


 نشانی: اهواز- خ کاوه - بین خ حافظ و سعدی - پ 212- فروشگاه مجیدی
 تلفن: 061-32223966
 موبایل: 0916-9941618
 دورنگار (فکس): 061-32923460
 نشانی الکترونیک: Mohammadhosseinmajidi@yahoo.com

مجیدی شعبه 2


 نشانی: اهواز کیانپارس بین 11و 13 شرقی نمایشگاه ال جی
 تلفن: 33924603

غلام عباس حسین زاده


 نشانی: اهواز- امانیه- فلکه ساعت - نبش خ شهید منصفی - فروشگاه حسین زاده
 تلفن: 061-33333898
 موبایل: 0916-1183517
 دورنگار (فکس): 061-33334715
 نشانی الکترونیک: Abbas_hossinzadeh@yahoo.com

آرش صحرانورد


 نشانی: اهواز - ملی راه - فلکه سنگر - فروشگاه امپراتور
 تلفن: 061-34437745
 موبایل: 0916-3103089
 دورنگار (فکس): 061-34441359
 نشانی الکترونیک: Goldiran.sahranavard@yahoo.com

علی بقالزاده


 نشانی: اهواز - خ کاوه - نبش مسلم - فروشگاه دهکده ال جی
 تلفن: 061-32920473
 موبایل: 0916-6173957
 دورنگار (فکس): 061-32920431
 نشانی الکترونیک: Alibaghalzadeh_lg@yahoo.com

احسان ترکی زاده


 نشانی: اهواز - کیانپارس - بین 11 و13 شرقی - فروشگاه ال جی
 تلفن: 061-33924636
 موبایل: 0912-5107106
 دورنگار (فکس): 061-33924606
 نشانی الکترونیک: Ehsantorkizadeh@yahoo.com

حیدر علی کاظمی


 نشانی: آبادان - احمدآباد-خ 4 اصلی- بین 11و12 فرعی - لوازم خانگی کاظمی
 تلفن: 061-53324801
 موبایل: 0916-1311119
 دورنگار (فکس): 061-53328420
 نشانی الکترونیک: Shop_kazemi@ymail.com

مجید شهروز


 نشانی: شوشتر - خ شریعتی - نبش خ امام - ساختمان برادران شهروز
 تلفن: 061-42223830
 موبایل: 0912-1244659
 دورنگار (فکس): 061-42239877
 نشانی الکترونیک: 

امیر محتشم


 نشانی: دزفول - خ میدان فتح المبین - نبش خ سعیدی - فروشگاه گلدیران شهر
 تلفن: 061-42246800
 موبایل: 0916-3410390
 دورنگار (فکس): 061-42252000
 نشانی الکترونیک: Khalijefars.dez@gmail.com

احمد طالبیان


 نشانی: دزفول - خ آفرینش- بین شریعتی و طالقانی- جنب بیمه آسیا- فروشگاه طالبیان
 تلفن: 061-42232846
 موبایل: 0916-6441336
 دورنگار (فکس): 061-42251904
 نشانی الکترونیک: Amirkabir_1984@yahoo.com

رضا پارسانیا


 نشانی: دزفول- خ منتظری -بین هجرت و حضرت رسول- فروشگاه پارسانیا
 تلفن: 061-42272855
 موبایل: 0916-6411832
 دورنگار (فکس): 061-42272858
 نشانی الکترونیک: Littlebigsamsung_parsania@yahoo.com

حمید شاه آبادی


 نشانی: اندیمشک - خ شهید روشنی - مجتمع تجاری ولیعصر-پاساژشاه آبادی
 تلفن: 061-42624082
 موبایل: 0916-1188270
 دورنگار (فکس): 061-42624113
 نشانی الکترونیک: Sergio3252@yahoo.com

عبدالرضا خالقی


 نشانی: اندیمشک- خ امام خمینی-بین خ روشنی وطالقانی روبروی پاساژ تابش-کالای خانگی خالقی
 تلفن: 061-42628055
 موبایل: 0916-6436413
 دورنگار (فکس): 061-42628056
 نشانی الکترونیک: khaleghi_kala@yahoo.com

اردشیر مقدم


 نشانی: بهبهان - خ پیروز- فروشگاه برادران مقدم
 تلفن: 061-52832486
 موبایل: 0916-1710212
 دورنگار (فکس): 061-52834690
 نشانی الکترونیک: Moghadam_a1964@yahoo.com

سعید مواساتیان


 نشانی: بهبهان - فلکه بید بلند - بلوارآیت ا... بهبهانی - فروشگاه مواساتیان
 تلفن: 061-52831675
 موبایل: 0916-3711195
 دورنگار (فکس): 061-52816109
 نشانی الکترونیک: Smovasatian@yahoo.com

علیرضا مولایی


 نشانی: امیدیه - بازار-خ بهداشت شرکت نفت - فروشگاه سپهر
 تلفن: 061-52620545
 موبایل: 0916-1116469
 دورنگار (فکس): 061-52627211
 نشانی الکترونیک: Molaeeomideye@yahoo.com

دفتر جنوب شرکت مبتکران


 نشانی: اهواز ـ زیتون کارمندی ـ خیابان اصلی - بین فلکه سنگر و پارک - نبش خیابان فاضل ، نمایشگاه ال جی
 تلفن: 061-34491765