ابوالفضل کواکبیان


 نشانی: سمنان- بلوار ولیعصر - خیابان فجر - نبش فجر چهارم
 نام صاحب نمایندگی: آقای یاسر کواکبیان
 تلفن: 023-33333339
 موبایل: 09121316044

امینیان


 نشانی: دامغان- باغ جنت- جنب بانک تجارت- فروشگاه امینیان
 تلفن: 023-35238764-5
 موبایل: 9123325107
 دورنگار (فکس): 023-35238764
 نشانی الکترونیک: lg10063s@gmail.com

خراسانی


 نشانی: سمنان-خیابان امام-مقابل بانک تجارت- فروشگاه ال جی
 تلفن: 023-33342005
 موبایل: 9121318307 09121313321
 دورنگار (فکس): 023-33342006

قادری


 نشانی: سمنان- بلوار قدس - بلوار شهید صدیقی - نبش فرعی هفتم فروشگاه سما
 تلفن: 023-33336877
 موبایل: 9121318109
 دورنگار (فکس): 023-33327657
 نشانی الکترونیک: samalg.ghaderi@yahoo.com

کواکبیان


 نشانی: سمنان-بلوار ولیعصر-خیابان فجر-نبش فجر4-فروشگاه کواکب سمنان
 تلفن: 023-33333339
 موبایل: 9121316044
 دورنگار (فکس): 023-33348100
 نشانی الکترونیک: kavakebkavakeb@yahoo.com

موذنیان


 نشانی: سمنان- خیابان شیخ فضل ا... نوری- فروشگاه LG
 تلفن: 023-33346190
 موبایل: 9121314104
 دورنگار (فکس): 023-33346191
 نشانی الکترونیک: lg10559@gmail.com

همتی حسن


 نشانی: سمنان- میدان امام علی-بازارچه روز-شرکت تبا تجهیز کومش
 تلفن: 023-33450780
 موبایل: 9351312127 - 09125310129
 دورنگار (فکس): 023-33450780
 نشانی الکترونیک: hassan.hemmaty@gmail.com

فاتح-حسن


 نشانی: شاهرود-خیابان فروغی-فروشگاه فاتح
 تلفن: 023-32241124
 موبایل: 9121732211
 دورنگار (فکس): 023-32224920
 نشانی الکترونیک: lg10405@gmail.com

نگهبان


 نشانی: شاهرود خ تهران بالاتر از چهارراه نادر روبروی بانک صادرات جنب گاراژ توکل
 تلفن: 023-32222861
 موبایل: 9122730295
 دورنگار (فکس): 023-32222861
 نشانی الکترونیک: jahanpishbord@gmail.com

متقی


 نشانی: گرمسار- خیابان امام- بین خیابان شهید رجایی و رسالت- مجتمع تجاری متقی
 تلفن: 023-34227222
 موبایل: 9121311550
 دورنگار (فکس): 023-34228072
 نشانی الکترونیک: mg.486m@yahoo.com