نصرت-محمد اسلام


 نشانی: سیستان بلوچستان - چابهار-منطقه آزاد-مجتمع فردوس-واحد 105و106-ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 054-35312605
 موبایل: 9151450118
 دورنگار (فکس): 054-35312607
 نشانی الکترونیک: zartab107@gmail.com

فراهی


 نشانی: زابل- خیابان شهید رجایی- نبش رجایی 23 فروشگاه لوازم خانگی احسان- حاج رضا فراهی
 تلفن: 054-32227595
 موبایل: 9151421336
 دورنگار (فکس): 054-32238086
 نشانی الکترونیک: ehsan.farahi@gmail.com

خواجه پور


 نشانی: زابل - خیابان شهید وحید دستجردی روبروی تالار معلم
 تلفن: 054-32235508
 موبایل: 9153423660
 دورنگار (فکس): 054-322239076
 نشانی الکترونیک: javadkhjepoor@yahoo.com

محمد کاوه


 نشانی: زاهدان - خیابان خیام- حد فاصل  چهار راه مدرس و بهشتی- پلاک 39- فروشگاه پارس
 تلفن: 054-33413237
 موبایل: 9155436562
 دورنگار (فکس): 054-33416041
 نشانی الکترونیک: shop.pars@yahoo.com

ندرت زهی


 نشانی: زاهدان- خیابان شهید بهشتی- نبش شانزدهم- دنیای سامسونگ
 تلفن: 054-33212001
 موبایل: 9124474757
 دورنگار (فکس): 054-33212003
 نشانی الکترونیک: amirnosrati.2013@yahoo.com

آزما شهرکی


 نشانی: زاهدان- خیابان دانشگاه- نبش دانشگاه 8- شرکت نما تهویه شرق
 تلفن: 054-33212178
 موبایل: 9151417159-9122076010
 دورنگار (فکس): 054-2189785414
 نشانی الکترونیک: azmashahraki@gmail.com

میرحسینی


 نشانی: زاهدان- خیابان شهید بهشتی- مابین بهشتی 24 و 26- فروشگاه خاتم
 تلفن: 054-33218230-4-5
 موبایل: 9155414305
 دورنگار (فکس): 054-33218235
 نشانی الکترونیک: khatam_store@yahoo.com

پرمایه-فروشگاه مهدی


 نشانی: زاهدان- چهارراه رسولی- روبروی بانک سپه- فروشگاه لوازم خانگی پرمایه
 تلفن: 054-33221207
 موبایل: 9153413895
 دورنگار (فکس): 054-33212401
 نشانی الکترونیک: mehdipormaye@yahoo.com

محمد خسروی


 نشانی: زاهدان - خیابان مولوی - نبش مولوی 8   فروشگاه آریانا   
 تلفن: 054-33254087
 موبایل: 9153412906

جنگی زهی


 نشانی: سراوان - تقاطع خیابان شهید بهشتی و خ حمزه شمالی - فروشگاه ال جی
 تلفن: 054-37643161
 موبایل: 9153470002
 دورنگار (فکس): 054-37643161
 نشانی الکترونیک: saravan_lg@yahoo.com