عباس آشتیانی


 نشانی: قزوین - خیابان فردوسی - فروشگاه آشتیانی
 تلفن: 028-33225553
 موبایل:  09121810316
 دورنگار (فکس): 028-33237592
 نشانی الکترونیک: ashtiany.lg@gmail.com

حسین نجفی


 نشانی: قزوین-فردوسی جنوبی-مقابل سه راه شهرداری-فروشگاه مرکزی ال جی
 تلفن: 028-33245979
 موبایل: 9121815511
 دورنگار (فکس): 028-33369672
 نشانی الکترونیک: mh_najafi2001@yahoo.com

اصغر اخلاقی


 نشانی: قزوین - خ امام خمینی - جنب مسجد النبی سرای پنبه فروشگاه اخلاقی
 تلفن: 028-32223016
 موبایل: 9121810066
 دورنگار (فکس): 028-33227919
 نشانی الکترونیک: ehsan0066@yahoo.com

محمد رضا شربیانی


 نشانی: قزوین - بلوار امام خمینی جنب حکمت 16
 تلفن: 028-33665139
 موبایل: 91238142476
 نشانی الکترونیک: m.sharabiani64@gmail.com

مجید قائمی


 نشانی: قزوین- خ فردوسی شمالی-روبروی بیمارستان دهخدا-فروششگاه برگ سبز
 تلفن: 028-33364325
 موبایل: 09121825636
 دورنگار (فکس): 028-33228508
 نشانی الکترونیک: lgcenterqazvin@yahoo.com

ایولفضل رحمانی


 نشانی: تاکستان – بلوار بهشتی – نبش چهارراه ولیعصر – لوازم خانگی ولیعصر
 تلفن: 028-35236363
 موبایل: 0912-181-9420
 دورنگار (فکس): 028-35225968
 نشانی الکترونیک: rahmani.valiasr@gmail.com

اکبر و امید رحمانی


 نشانی: تاکستان - بلوار بهشتی - نبش خ کافی و حجتی - پ 34 - ف لوازم خانگی برادران
 تلفن: 028-35223557
 موبایل: 0912-282-5170
 دورنگار (فکس): 028-35228165
 نشانی الکترونیک: akbarrahmani66@yahoo.com

محمد طاهرخانی


 نشانی: تاکستان - بلوار بهشتی - نبش خ کافی و حجتی -روبروی یخچال سازی اکبر-لوازم خانگی بلوار
 تلفن: 028-35234020
 موبایل: 09125818879 09121819709
 دورنگار (فکس): 028-35227931
 نشانی الکترونیک: mohammadtaherkani666@gmail.com

حبیب اله درزی


 نشانی: بویین زهرا - دانسفهان - بلوار آیت اله خامنه ای - بالاتر از دبستان شهید درزی
 تلفن: 028-34533050
 موبایل: 9125824665
 دورنگار (فکس): 028-34533959
 نشانی الکترونیک: mehr3789@yahoo.com

سعید احمدی


 نشانی: بویین زهرا - خیابان پاسداران - روبروی راهنمایی و رانندگی - پلاک 39
 تلفن: 028-34224996
 موبایل: 9128860475
 دورنگار (فکس): 028-4221069
 نشانی الکترونیک: sepehr.mehrad@gmail.com