سعید زینلی


 نشانی: قم ـ بلوار شهید صدوقی ـ نرسیده به میدان شیخ مفید ـ برج صدوق طبقه همکف
 نام صاحب نمایندگی: آقای سعید زینلی
 تلفن: 025-32903338

نمایشگاه مرکزی قم


 نشانی: قم ـ بلوار شهید صدوقی ـ نرسیده به میدان شیخ مفید ـ برج صدوق طبقه همکف
 نام صاحب نمایندگی: آقای سعید زینلی
 تلفن: 025-32903338-9

علی عباسی


 نشانی: قم 30متری کیوانفر بین کوچه 19و 21 فروشگاه عباسی پ320
 تلفن: 0253-6709573-5
 موبایل: 0912-1531764حاجی  09121536625
 دورنگار (فکس): 025-36709573
 نشانی الکترونیک: lg40096@gmail.com

محمد رازانی


 نشانی: قم خیابان 30 متری کیوانفر نبش کوچه  46
 تلفن: 025-36649597-8
 موبایل: 09121278474 09192005295 پسر
 دورنگار (فکس): 025-36649599
 نشانی الکترونیک: mohammad.razani110@yahoo.com razani339@gmail.com

محمدحسین صنیع خانی


 نشانی: قم - 30متری کیوانفرنبش کوچه 31
 تلفن: 025-36617123-2 36633193
 موبایل: 09121521005 -09121531726 انور
 دورنگار (فکس): 025-36603796
 نشانی الکترونیک: mhs.lg2010@gmail.com

مجیدریاضی پور


 نشانی: قم 30متری کیوانفر نبش کوچه 40 فروشگاه ریاضی پور پ 125
 تلفن: 025-36601275
 موبایل: 0912-1538192
 دورنگار (فکس): 025-36601275
 نشانی الکترونیک: lg40059@gmail.com

رهبر سعادتی


 نشانی: قم - کیوانفر بین کوچه 13و15
 تلفن: 025-36638000 ,  025-36612547 , 025-36600363
 موبایل: 09123512138  -09196669767 نجفی
 دورنگار (فکس): 025-36626443
 نشانی الکترونیک: lg40413@gmail.com

عسگری


 نشانی: قم ، خیابان انقلاب بین کوچه 14 و 16   پلاک 404 و 406 و 408 
 تلفن: 025-37721732
 موبایل: 9121534230
 دورنگار (فکس): 025-37721733
 نشانی الکترونیک: mehdi.kachol@yahoo.com

ابوالفضل رابع


 نشانی: سی متری کیونفر- بین 13 و 15-فروشگاه رابع-پلاک 482
 تلفن: 025-36705193
 موبایل: حاجی 09123534661  09124529262
 دورنگار (فکس): 025-36708320
 نشانی الکترونیک: rabe.1368@yahoo.com

مجیدریاضی پور


 نشانی: قم 30متری کیوانفر نبش کوچه 40 فروشگاه ریاضی پور
 تلفن: 025-36601275
 موبایل: 0912-1538192
 دورنگار (فکس): 025-36601275
 نشانی الکترونیک: lg40059@gmail.com