حبیبی


 نشانی: بیجار - خ توحید - جنب بانک سپه - فروشگاه نیک کالا
 تلفن: 087-38233709
 موبایل: 9127725116
 دورنگار (فکس): 021-89774899
 نشانی الکترونیک: gholamrezahabibi@yahoo.com

حسنی


 نشانی: سقز- میدان 22 بهمن- بلوار وحدت- فروشگاه حسنی
 تلفن: 087-36212062
 موبایل: 9183744275
 دورنگار (فکس): 087-362112043
 نشانی الکترونیک: hasanishop60@yahoo.com

ایرج نادرمحمودی


 نشانی: سنندج - خیابان پاسداران -نبش مجتمع صدف - پلاک 88
 تلفن: 087-33289587-8
 موبایل: 9181710424
 دورنگار (فکس): 087-33289588
 نشانی الکترونیک: irajnadermahmoodi33@gmail.com

محمد عابد حسین پناهی


 نشانی: سنندج- خیابان پاسداران- پاساژ بهاره- فروشگاه ال جی
 تلفن: 087-33233752
 موبایل: 9181710607
 دورنگار (فکس): 087-33233751
 نشانی الکترونیک: abed.hosainpanahi@gmail.com