خانه ال جی


 نشانی: ارومیه ـ فلکه جهاد ـ به سمت رسالت ـ ساختمان مولانا ـ فروشگاه ال جی
 نام صاحب نمایندگی: آقای فرزین خانه شناس
 تلفن: 044-33459543

فرزین خانه شناس


 نشانی: ارومیه ـ فلکه جهاد ـ به سمت رسالت ـ ساختمان مولانا ـ فروشگاه ال جی
 نام صاحب نمایندگی: آقای فرزین خانه شناس
 تلفن: 044-33459543

خانه شناس


 نشانی: ارومیه فلکه جهاد پایین تر از رستوران غزال ساختمان مولانا فروشگاه ال جی
 تلفن: 044-33459543
 موبایل: 9144475024
 دورنگار (فکس): 044-33459543
 نشانی الکترونیک: khanehshenas@yahoo.com

خانه شناس


 نشانی: ارومیه - خ باکری - جنب بانک ملت - پلاک 79 - فروشگاه افق
 تلفن: 044-33459543
 موبایل: 9144475024
 دورنگار (فکس): 044-33459543
 نشانی الکترونیک: khanehshenas@yahoo.com

نجفی


 نشانی: ارومیه - پنج راه - اول خیابان حافظ یک - روبروی کوی 6 - فروشگاه برادران نجفی
 تلفن: 044-32232099
 موبایل: 9141450078
 دورنگار (فکس): 044-32235923
 نشانی الکترونیک: hasan.najafi78@gmail.com

ایرج حسین پور


 نشانی: ارومیه - خیابان مولوی یک - روبروی بانک ایران زمین- فروشگاه خانه ال جی
 تلفن: 044-33652624
 موبایل: 9141410134
 دورنگار (فکس): 044-33652624
 نشانی الکترونیک: amir_lgman@yahoo.com

تقی پور


 نشانی: ارومیه - خ مدنی 2 - روبروی سید جواد - فروشگاه تقی پور
 تلفن: 32221884
 موبایل: 9143418465
 دورنگار (فکس): 044-32235297
 نشانی الکترونیک: taghipour_shop@yahoo.com

قاسمی راد


 نشانی: ارومیه - آپادانا - بلوار شهید باهنر نرسیده به خیابان کشاورز - جنب مهد کودک پلاک 351 فروشگاه راد مدیا سنتر
 تلفن: 044-33868146
 موبایل: 9149367471
 دورنگار (فکس): 044-33868146
 نشانی الکترونیک: saber68rad@gmail.com

تقی زاده


 نشانی: ارومیه- خیابان جانبازان (استاد برزگر)- روبروی هنرستان توحید- لوازم شوفاژ تقی زاده
 تلفن: 044-32238975
 موبایل: 9141410799
 دورنگار (فکس): 044-32247902
 نشانی الکترونیک: shofazhtaghizadeh@gmail.com

رفیع آذر


 نشانی: ارومیه- خیابان امام- روبروی بانک سپه مرکزی- فروشگاه رفیع آذر
 تلفن: 044-32225942
 موبایل: 9141410358
 دورنگار (فکس): 044-32251059
 نشانی الکترونیک: masoomrafiiazar@yahoo.com

شیدری


 نشانی: خوی - خیابان جانبازان - نبش کوچه رحیمی - فروشگاه لوازم خانگی شیدری
 تلفن: 044-36268319-22
 موبایل: 9141611380
 دورنگار (فکس): 044-36268319
 نشانی الکترونیک: hasansheydari@yahoo.com

گنجی مطلق


 نشانی: خوی - بلوار چمران - روبروی درمانگاه موسی بن جعفر، فروشگاه گنجی - پلاک 29
 تلفن: 044-36269601
 موبایل: 9143619571
 دورنگار (فکس): 044-36269603
 نشانی الکترونیک: khoyavi@goldiransvc.ir

سیدی


 نشانی: خوی - بلوارچمران - نرسیده به میدان دفاع مقدس - روبروی معاونت راهنمایی و رانندگی - لوازم خانگی سیدی
 تلفن: 044-36456223-4
 موبایل: 9144618476
 دورنگار (فکس): 044-36456225

تقی لو


 نشانی: خوی - خیابان جانبازان - لوازم خانگی برادران تقی لو
 تلفن: 044-36251534-5
 موبایل: 9141613566
 دورنگار (فکس): 044-36251534
 نشانی الکترونیک: taghilouvali@yahoo.com

صادقی


 نشانی: آذرباییجان غربی - سلماس -میدان فردوسی - لوازم خانگی صادقی
 تلفن: 044-35244246
 موبایل: 9141434167
 دورنگار (فکس): 044-35247860
 نشانی الکترونیک: LG.sadeghi66@yahoo.com

محمدی


 نشانی: آدرباییجان غربی - شهرستان شاهین دژ - میدان قیام - فروشگاه لوازم خانگی محمدی
 تلفن: 044-46323055
 موبایل: 9122041876
 دورنگار (فکس): 044-46331355
 نشانی الکترونیک: mohamadiahmad75@yahoo.com

میلان


 نشانی: ماکو- اول بلوار رسالت- فروشگاه میلان
 تلفن: 044-34245800
 موبایل: 9121729760 , 09141651908
 دورنگار (فکس): 044-34243832
 نشانی الکترونیک: milanmoda15@gmail.com

ستاریان


 نشانی: میاندوآب- خیابان 17 شهریور- نمایندگی رسمی محصولات ال جی -فروشگاه ستاریان- پلاک 63
 تلفن: 044-45227715
 موبایل: 9141810006
 دورنگار (فکس): 044-45266313
 نشانی الکترونیک: farshad_sat@yahoo.com

تیمورپور


 نشانی: نقده - میدان شهدا - اول خیابان باهنر - فروشگاه تیمورپور
 تلفن: 044-35622144
 موبایل: 9141415752
 دورنگار (فکس): 044-35622201
 نشانی الکترونیک: bt1353@yahoo.com

نراقی


 نشانی: نقده - منطقه مسجد جامع اهل تشیع - خیابان شهید چمران 1 - پلاک 1
 تلفن: 044-35660634 -5
 موبایل: 9143430086
 دورنگار (فکس): 044-35660896
 نشانی الکترونیک: naraghi_sulduzeservice@yahoo.com