تأسیسات هواساز


 نشانی: رفسنجان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان 20 متری شنی، دفتر تأسیسات هواساز
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی حسینی گلکار
 تلفن: 034-34334671

احمد نجمی نژاد


 نشانی: سیرجان ـ مهیاشهر ـ فروشگاه و نمایشگاه مرکزی ال جی پلاک 705
 نام صاحب نمایندگی: آقای احمد نجمی نژاد
 تلفن: 034-55229999

مجتمع تجاری فاریابی


 نشانی: شهرستان جیرفت ـ خیابان آزادی ـ چهارراه مهمانپذیر ـ مجتمع تجاری فاریابی
 نام صاحب نمایندگی: آقای مسعود فاریابی
 تلفن: 034-32414191

نمایشگاه مرکزی کرمان


 نشانی: کرمان ـ خیابان جهاد ـ بین کوچه 12 و
 نام صاحب نمایندگی: آقای مسعود فاریابی
 تلفن: 034-32450029

ابراهیمی - علیرضا


 نشانی: کرمان- خیابان خورشید - روبروی کتابخانه ملی -ف لوازم خانگی ابراهیمی
 تلفن: 034-32260285
 موبایل: 9131911167
 دورنگار (فکس): 034-32260485
 نشانی الکترونیک: ebrahimshop@gmail.com

سعیدی گلستانی-جواد


 نشانی: کرمان- انتهای بلوار ترمینال - ف بزرگ معلم - ف لوازم خانگی گلستانی
 تلفن: 034-32528706
 موبایل: 9151126382
 دورنگار (فکس): 034-32529132
 نشانی الکترونیک: golestani_kerman@yahoo.com

مروت - محمد


 نشانی: کرمان- خیابان شریعتی - نبش چمران - ف لوازم خانگی مهر
 تلفن: 034-32225469
 موبایل: 9133415158
 دورنگار (فکس): 034-32265087
 نشانی الکترونیک: mehr_shop@gmail.com

مروت - مهرداد


 نشانی: کرمان- خیابان شهید بهشتی -نرسیده به چهارراه سمیه - ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 034-32451433
 موبایل: 9131407644
 دورنگار (فکس): 034-32451435
 نشانی الکترونیک: mehr_shop@gmail.com

نجمی - عباس


 نشانی: کرمان-خیابان24 آذر-نبش کوچه44-بازرگانی برادران نجمی
 تلفن: 034-32454345
 موبایل: 9131404701
 دورنگار (فکس): 034-32454347
 نشانی الکترونیک: ali_a2580@yahoo.com

عرب زاده - مهدی


 نشانی: کرمان-خ 24 آذر- نبش کوچه 20- ف تاسیسات پارس
 تلفن: 034-32438002
 موبایل: 9133413426
 دورنگار (فکس): 034-32464731
 نشانی الکترونیک: mahdi_arabzadeh63@yahoo.com

دولت - میثاق


 نشانی: کرمان -خیابان امام جمعه - نبش کوچه 6-ف لوازم خانگی ایرانیان
 تلفن: 034-32452966
 موبایل: 9131984262
 دورنگار (فکس): 034-32452966
 نشانی الکترونیک: misaq.dowlat@gmail.com

حسینی گلکا ر- علی


 نشانی: کرمان - رفسنجان - بلوار جمهوری -خیابان 20متری موسی بن جعفر-شرکت تاسیساتی تاک
 تلفن: 034-34334671-2
 موبایل: 9133915733
 دورنگار (فکس): 034-34334670
 نشانی الکترونیک: tak.co85@yahoo.com

کاظمی نژاد- سعید


 نشانی: کرمان-رفسنجان-بلوارطالقانی-حد فاصل طالقانی24و26- ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 034-34254388
 موبایل: 9133914000
 دورنگار (فکس): 034-34266667
 نشانی الکترونیک: kazemistore@yahoo.com

حسینی نوه - حمید


 نشانی: کرمان-رفسنجان- بلوار طالقانی -نبش طالقانی32-ف لوازم خانگی جام جم
 تلفن: 034-34260842
 موبایل: 9131914854
 دورنگار (فکس): 034-34260842
 نشانی الکترونیک: jamejamshoping@yahoo.com

احمدی پور- سعید


 نشانی: کرمان- شهر بابک-خیابان بهار-خیابان شهید قائینی-نبش کوچه 5- ف لوازم خانگی احمدی پور
 تلفن: 034-34121077
 موبایل: 9131935722
 دورنگار (فکس): 034-34111238
 نشانی الکترونیک: ahmadi.saeed46@yahoo.com

شاه ولی پور- سعید


 نشانی: کرمان- انار- خیابان شریعتی -ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 034-34386346
 موبایل: 9132930661
 دورنگار (فکس): 034-34386346
 نشانی الکترونیک: saeedshahvalipour@gmail.com

شهمراد زاده - رضا


 نشانی: کرمان-فهرج- بلوار قائم- جنب میدان توحید- ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 034-44281196 , 034-44281297
 موبایل: 9132461972
 دورنگار (فکس): 034-44281296
 نشانی الکترونیک: shahmorad.m@gmail.com

نخعی - مجید


 نشانی: کرمان- بم-خیابان امام - مقابل زایشگاه مهدیه - جنب مصلی - ف صنایع ایران
 تلفن: 034-44316640
 موبایل: 9131440367
 دورنگار (فکس): 034-44319069
 نشانی الکترونیک: lgbam@yahoo.com

فاریابی - مسعود


 نشانی: کرمان-جیرفت-خیابان آزادی پایین تر ازچهار راه مهمان پذیر-مجتمع تجاری فاریابی -ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 034-43264191-4
 موبایل: 9131480183
 دورنگار (فکس): 034-43264195
 نشانی الکترونیک: lg_faryabi@yahoo.com

مجتمع تجاری فاریابی


 نشانی: شهرستان جیرفت ـ خیابان آزادی ـ چهارراه مهمانپذیر ـ مجتمع تجاری فاریابی
 نام صاحب نمایندگی: آقای مسعود فاریابی
 تلفن: 034-32414191

تأسیسات هواساز


 نشانی: رفسنجان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان 20 متری شنی، دفتر تأسیسات هواساز
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی حسینی گلکار
 تلفن: 034-34334671

نمایشگاه مرکزی کرمان


 نشانی: کرمان ـ خیابان جهاد ـ بین کوچه 12 و 14
 نام صاحب نمایندگی: آقای مسعود فاریابی
 تلفن: 034-32450029

تاسیسات هوای مطبوع کویر


 نشانی: کرمان - خیابان 24 اذر - نبش کوچه 40 تاسیسات هوای مطبوع کویر
 نام صاحب نمایندگی: آقای ایمان ابراهیمی
 تلفن: 32471042
 موبایل: 09133871139
 دورنگار (فکس): 32471042
 نشانی الکترونیک: iman_ir2007@yahoo.com