اصاغر- اصغر


 نشانی: کهکیلویه و بویراحمد-گچساران- خیابان بلادیان - ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 074-32226677
 موبایل: 9173421531
 دورنگار (فکس): 074-32221770
 نشانی الکترونیک: alireza.goldiran@yahoo.com

طباطبایی - سید علی اصغر


 نشانی: کهکیلویه و بویراحمد-گچساران-خیابان بلادیان -ف لوازم خانگی طباطبایی
 تلفن: 074-32228545
 موبایل: 9173423711
 دورنگار (فکس): 074-32224167
 نشانی الکترونیک: tabatabai_56@yahoo.com

تینا-سالار


 نشانی: کهکیلویه و بویر احمد- دهدشت -خیابان شهید نورالدینی-ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 074-32263511
 موبایل: 9177447446
 دورنگار (فکس): 074-32271511
 نشانی الکترونیک: akbartina44@yahoo.com

جهان بین- سامان


 نشانی: کهکیلویه و بویراحمد-یاسوج-منطقه نجف آباد- روبروی ترمینال مسافربری -نبش قائم شرقی
 تلفن: 074-33321488
 موبایل: 9173412139
 دورنگار (فکس): 074-33321487
 نشانی الکترونیک: jahanbin.saman84@gmail.com