حسین عنایت زاده


 نشانی: گرگان - طهماسبی - روبروی درب هتل طهماسبیه - قصر ال جی
 تلفن: 017-32436840
 موبایل: 9120250171
 دورنگار (فکس): 017-32422741
 نشانی الکترونیک: hossein.enayatzadeh@gmail.com

قره خانی


 نشانی: گرگان-خ 5آذر-روبروی آذر 16
 تلفن: 017-32224258
 موبایل: 9119630053-09111775542
 دورنگار (فکس): 017-32224258
 نشانی الکترونیک: farshad.gharehkhani@yahoo.com

نجفی


 نشانی: گرگان- خیابان امام- مقابل کوچه کمالی- لوازم خانگی حاج مهدی نجفی-
 تلفن: 017-32233534
 موبایل: 09113713412-9111711202
 دورنگار (فکس): 017-32236426
 نشانی الکترونیک: hadi.ir@gmail.com

وطن دوست


 نشانی: گرگان-گرگان پارس-روبری بیمارستان مسعود-نمایندگی وطن دوست
 تلفن: 017-32334006
 موبایل: 9113711284
 دورنگار (فکس): 017-32363681
 نشانی الکترونیک: 25368@goldiransvc.ir

محمد علی کشاورز


 نشانی: گرگان - خ سرخواجه - روبروی مجتمع تجاری پاداش - فروشگاه رنگارنگ
 تلفن: 017-32233423
 موبایل: 09111712630
 دورنگار (فکس): 017-32233423
 نشانی الکترونیک: mk_rangarang@yahoo.com

محمد مهدی نجفی نژاد


 نشانی: گرگان - خیابان امام - روبروی کوچه کمالی - فروشگاه نجف زاده
 تلفن: 017-32233534
 موبایل: 09111711202
 دورنگار (فکس): 017-32231854
 نشانی الکترونیک: hadi.ir@gmail.com

فروشگاه رنگارنگ


 نشانی: گرگان - خیابان سرخواجه - روبروی مجتمع تجاری پاداش
 نام صاحب نمایندگی: آقای کشاورزیان
 تلفن: 017-32223733 017-32233423
 دورنگار (فکس): 017-32323720

ناصر مهردل


 نشانی: گرگان - خ ولی عصر - چهارراه دادگاه انقلاب - فروشگاه سیمای مهر
 تلفن: 017-32361352
 موبایل: 09113717693 09111713358
 دورنگار (فکس): 017-32360916
 نشانی الکترونیک: simayemehr.mehrdel@gmail.com

علی حامدی فر


 نشانی: گرگان - خیابان لشکر- جنب 6 بهمن - فروشگاه ال جی
 تلفن: 017-32249619 ,017-32269310
 موبایل: 09111717971
 دورنگار (فکس): 017-32249621
 نشانی الکترونیک: fabedin49@gmail.com

حمید الله شاهینی شریعتمداری


 نشانی: گرگان - خیابان پاسداران - مقابل اداره دارائی
 تلفن: 017-32225567
 موبایل: 09113716892
 دورنگار (فکس): 017-32245578
 نشانی الکترونیک: shariatmadarizabih@yahoo.com

نمایشگاه دائمی و فروشگاه ال جی


 نشانی: گرگان،میدان بسیج روبروی سایت اداری استانداری ، نمایشگاه دائمی ال جی
 نام صاحب نمایندگی: آقای کشاورزیان
 تلفن: 017-32424459
 موبایل: 9111705623

دوست محمد یاپنگ غراوی


 نشانی: استان گلستان – گنبد کاووس – خیابان خرمشهر – جنب آشپزخانه نمونه – ساختمان فؤاد
 تلفن: 017-33348043 , 017-33348048
 موبایل: 9111723360
 دورنگار (فکس): 017-33348038
 نشانی الکترونیک: omide2014@yahoo.com

محمد قلی خسروی


 نشانی: گنبد کاووس- خیابان طالقانی شرقی، نبش کوچه گلسار
 تلفن: 017-33588116
 موبایل: 9111722315
 دورنگار (فکس): 017-33588117
 نشانی الکترونیک: mkhosravi2315@gmail.com; mehdikhosravi11@yahoo.com

علیرضا عظیمی نیا


 نشانی: گلستان - گنبد کاووس - خ حافظ شمالی - پاساژ عظیمی - فروشگاه پرسپولیس - پلاک 15.16
 تلفن: 017-33221092
 موبایل: 09111722004
 دورنگار (فکس): 017-33238393
 نشانی الکترونیک: Alireza.Azimi99@yahoo.com

حاجی محمد شیروانی


 نشانی: گنبد کاووس – خیابان دارایی شرقی - ساختمانی شیروانی همکف - فروشگاه ملودی
 تلفن: 017-33230055, 017-33240055
 موبایل: 09111721130
 دورنگار (فکس): 017-33223356
 نشانی الکترونیک: bazarganimelody@gmail.com

مارال محمدی


 نشانی: گنبد - خیابان حافظ شمالی سه راه دارایی پلاک 849
 تلفن: 017-33234014
 موبایل: 09112727012 /09111721067
 دورنگار (فکس): 017-33228053
 نشانی الکترونیک: samsung_gonbad@yahoo.com

لوازم خانگی کمی


 نشانی: بندر ترکمن، خیابان آزادی، نبش آزادی 10
 تلفن: 017-34239203
 موبایل: 09111714348
 دورنگار (فکس): 017-34434641
 نشانی الکترونیک: venosadenuos_66@yahoo.com

گیتی صنعت نوین خاورمیانه


 نشانی: گرگان ـ گرگان پارس ـ مرداد مرکزی ـ ساختمان مرداد ـ طبقه 3 واحد 10
 نام صاحب نمایندگی: آقای محمد قاسم بسطامی
 تلفن: 017-32324320