موسسه فنی مهندسی صداقت


 نشانی: رشت ـ بلوار معلم – چهارراه علی آباد – عمارت دنیا – طبقه 5 – واحد 9
 نام صاحب نمایندگی: آقای کامبیز صداقت
 تلفن: 013-33519994

شرکت ثناپخش گیل


 نشانی: لنگرود-بلوارشهید کریمی جنب تعاونی یازده فروشگاه الجی جوادین
 تلفن: 42547777

نمایشگاه مرکزی رشت


 نشانی: رشت ـ خیابان تختی – روبروی کوچه رضا سلیهی 2 – پلاک 446
 نام صاحب نمایندگی: آقای فرهاد مقدم
 تلفن: 013-33236056

نمایشگاه تخصصی استان گیلان


 نشانی: رشت - خیابان تختی – جنب فرش مشهد
 نام صاحب نمایندگی: آقای مقدم
 تلفن: 33229998

نمایشگاه مرکزی لاهیجان


 نشانی: لاهیجان - روبه روی شهرداری استخر - میدان گلستان - جنب بانک تجارت
 نام صاحب نمایندگی: آقای کامبیز صداقت
 تلفن: 013-42428468

ساینا ایده آریاک


 نشانی: رشت- خیابان امام خمینی- ابتدای بازار بحرالعلوم- فروشگاه پویا- آقای مقدم -(مهاجر09113337381)- ( 09113328418جعفری )
 تلفن: 013-33229998
 موبایل: 9111313127
 دورنگار (فکس): 013-33227730, 013-33226364
 نشانی الکترونیک: pooyashop@yahoo.com

معدلی


 نشانی: رشت- خیابان بحرالعلوم- بعد از بازار رضا- فروشگاه برادران معدلی09113376563
 تلفن: 013-33232239, 013-33227043
 موبایل: 9111315951
 دورنگار (فکس): 013-33237831
 نشانی الکترونیک: baradaranemoaddeli@yahoo.com

بهتاج


 نشانی: رشت- بلوار شهید انصاری- روبروی برق منطقه 1 گیلان- بازرگانی شاهین 09113333050 / شادفر09111383268
 تلفن: 013-33755501-3
 موبایل: 9111310039
 دورنگار (فکس): 013-33752422مالی
 نشانی الکترونیک: shahin_kala@yahoo.com

مجید زاده


 نشانی: رشت - خیابان مطهری - بازار مسجد صفی
 تلفن: 013-33235595
 موبایل: 9111310156
 دورنگار (فکس): 013-33235912
 نشانی الکترونیک: bazargani_talayeh@yahoo.com

بردبار


 نشانی: گیلان - آستانه اشرفیه - بلوار معین - سه راه حسین آباد - فروشگاه لوازم خانگی بردبار
 تلفن: 013-42125287
 موبایل: 9111413072
 دورنگار (فکس): 013-42121678
 نشانی الکترونیک: bordbarshop@gmail.com

همت زاده


 نشانی: بندر انزلی - خیابان سپه - فروشگاه ال جی مرکزی
 تلفن: 013-44545196
 موبایل: 9111811021 پدر09113812809
 دورنگار (فکس): 013-44541786
 نشانی الکترونیک: hemmatzade@yahoo.com

نوروزی


 نشانی: تالش - خ امام -جنب شهرداری - فروشگاه نوروزی
 تلفن: 013-44233439
 موبایل: 9111819047
 دورنگار (فکس): 013-44236794
 نشانی الکترونیک: abbasnorozi15@yahoo.com

فتحی


 نشانی: تالش - حویق - لوازم خانگی فتحی
 تلفن: 013-44817624
 موبایل: 9113839032
 دورنگار (فکس): 013-44810314
 نشانی الکترونیک: hamidf741@yahoo.com

جعفری


 نشانی: تالش- خیابان امام- فروشگاه پرویز جعفری
 تلفن: 013-44232774
 موبایل: 9111819104
 دورنگار (فکس): 013-44542930
 نشانی الکترونیک: اصلا با کامپیوتر کار نمیکنند

میرزایی


 نشانی: رشت - گلسار - بلوار دیلمان - چهارراه بهشتی - فروشگاه گلساران دیلم حسابدار33751015
 تلفن: 013-33750027
 موبایل: 9111313960
 دورنگار (فکس): 013-33751149
 نشانی الکترونیک: golsaran_deylam@yahoo.com

میرزایی


 نشانی: رشت- خیابان مطهری-(روبروی بانک مسکن) سه راه حاجی آباد- فروشگاه خانه کالا (شعبه یک) تلفن : 2223116 - فکس :2237150
 تلفن: 013-33223116
 موبایل: 9111313960
 دورنگار (فکس): 013-33237150
 نشانی الکترونیک: khane.kala@yahoo.com

خانم ابراهیمی


 نشانی: رشت- گلسار- روبروی تامین اجتماعی- نبش 86- فروشگاه ال جی
 تلفن: 013-33112816
 موبایل: 9117054223
 دورنگار (فکس): 013-33110974
 نشانی الکترونیک: h.ebrahimi_fg@yahoo.com

محمدی


 نشانی: رشت - خ شریعتی اول خ تختی فروشگاه لوازم خانگی برادران محمدی
 تلفن: 013-33221111 , 013-33240889
 موبایل: 09111321728-09111342099
 دورنگار (فکس): 013-33240889
 نشانی الکترونیک: mohsen.mohamadi120@yahoo.com

سبحانی


 نشانی: رشت - بازار لوازم خانگی - روبروی مسجد صفی بازرگانی پری مهری
 تلفن: 013-33222199
 موبایل: 9128005815
 دورنگار (فکس): 013-33222199
 نشانی الکترونیک: parimehr.sobhani@gmail.com

محمد پور


 نشانی: لنگرود - خیابان حافظ (جاده لاهیجان)-روبروی وزنه برداری - فروشگاه بزرگ لوازم خانگی محمدپور علیپور 09113434991
 تلفن: 013-42541244-6
 موبایل: 9111419031
 دورنگار (فکس): 013-42541245
 نشانی الکترونیک: lg.mohammadpour@yahoo.com

طاهائی


 نشانی: لنگرود - جنب اداره بهزیستی - فروشگاه طاهائی
 تلفن: 013-42542611-13
 موبایل: 9111425103
 دورنگار (فکس): 013-42542614
 نشانی الکترونیک: tahai.co.ir@gmail.com

وصفی


 نشانی: لاهیجان - خیابان کاشف شرقی - فروشگاه خانه ال جی
 تلفن: 013-42241923
 موبایل: 9113415600
 دورنگار (فکس): 013-42236755
 نشانی الکترونیک: rezavasfi@yahoo.com

ملک زاده


 نشانی: لاهیجان - بلوار امام رضا - جنب فروشگاه موکارنو - فروشگاه ملک زاده
 تلفن: 013-42343316
 موبایل: 9111433512
 دورنگار (فکس): 013-42342736
 نشانی الکترونیک: saeid_malekzadeh@yahoo.com

جباری


 نشانی: منجیل-خیابان امام خمینی - پاساژ جباری- فروشگاه جباری- کدپستی
 تلفن: 013-34642125 , 013-34642642
 موبایل: 9111316001
 دورنگار (فکس): 013-34643400
 نشانی الکترونیک: jabbari.jamshid@gmail.com