زیبایی


 نشانی: بروجرد- خیابان شهدا- پلاک 97- نمایندگی ال جی
 تلفن: 066-42625811-42606928
 موبایل: 9161620289
 دورنگار (فکس): 42625811
 نشانی الکترونیک: mr.zebaei@yahoo.com

فردین


 نشانی: لرستان-بروجرد- میدان یادبود- فروشگاه لوازم خانگی فردین
 تلفن: 066-42536371
 موبایل: 9161620061
 دورنگار (فکس): 42534097
 نشانی الکترونیک: fardin.borojerd@yahoo.com

داود پارسا


 نشانی: بروجرد - خیابان امام حسین (ع)  پلاک 64
 تلفن: 066-4454060
 موبایل: 9166652451
 دورنگار (فکس): 4449597

فروشگاه ال جی گلدیران


 نشانی: خرم آباد ،گلدشت شرقی بالاتر از میدان آرش کمانگیر ،فروشگاه ال جی گلدیران ، سیاوش بهاروند.
 نام صاحب نمایندگی: آقای بهاروند
 تلفن: 09166611241 ،09163610297
 دورنگار (فکس): 06633421102