دینی


 نشانی: همدان- خیابان شریعتی- کوچه زنگنه- پلاک 21- فروشگاه دینی
 تلفن: 081-32523533
 موبایل: 9181113317
 دورنگار (فکس): 081-32517930
 نشانی الکترونیک: hamiddini1975@yahoo.com

یوسفی


 نشانی: همدان -بلوار مدنی-جنب بانک مسکن-تاسیسات پارس نو
 تلفن: 081-32522017
 موبایل: 9188154080
 دورنگار (فکس): 081-32531204
 نشانی الکترونیک: hamedyousefi052@gmail.com

بهمنیان


 نشانی: همدان-خ بوعلی-بالاتر از کوچه دادگستری-فروشگاه خانه کالا
 تلفن: 081-38276847
 موبایل: 9183186087
 دورنگار (فکس): 081-38252423
 نشانی الکترونیک: majidbahmanian@yahoo.com

هادی بهمنیان


 نشانی: همدان - م جهاد (دانشگاه) - ابتدای میرزاده عشقی - ساختمان ملاصدرا - ط دوم - واحد 22 - بازرگانی پارسا
 تلفن: 081-38260900
 موبایل: 9181110050
 دورنگار (فکس): 081-38256535
 نشانی الکترونیک: parsa.hamedanshop@gmail.com

تابش


 نشانی: همدان- خیابان بوعلی - روبروی بانک مسکن مرکزی- فروشگاه بزرگ تابش
 تلفن: 081-38273636
 موبایل: 9181110371
 دورنگار (فکس): 081-38269607
 نشانی الکترونیک: lg.rezatabesh@yahoo.com