فروشگاه خانه ال جی


 نشانی: اردبیل ایستگاه سرعین بطرف چهارراه حافظ روبروی تالار آزادی خانه ال جی نورآذر و آقالو
 نام صاحب نمایندگی: آقای فرزاد نورآذر
 تلفن: 44753324
 موبایل: 09144576251 09143527616

شعبانی


 نشانی: اردبیل - خ نایبی - روبروی رستوران سبلان - دنیای ال جی
 تلفن: 045-33440012
 موبایل: 9143539831
 دورنگار (فکس): 045-33440012
 نشانی الکترونیک: lg.jamshid@gmail.com

اصغری


 نشانی: اردبیل- خیابان دانش- نرسیده به سه راه دانش- فروشگاه اصغری
 تلفن: 045-33244320
 موبایل: 9143527796
 دورنگار (فکس): 045-33244330
 نشانی الکترونیک: saber.asghari41@yahoo.com

نورآذر - آقالو


 نشانی: پارس آباد مغان - خیابان شهید رجایی - جنب اداره آموزش و پرورش - فروشگاه خانه الجی
 تلفن: 045-32733888
 موبایل: 09144553137آقالو
 دورنگار (فکس): 045-32733888
 نشانی الکترونیک: pasargad_40744@yahoo.com