یزد تبرید


 نشانی: بلوار منتظر قائم ـ نرسیده به چهارراه فاطمیه ـ جنب دفترخانه 4
 نام صاحب نمایندگی: آقای محمود حیدری
 تلفن: 035-36288400-1 035-35231212

دهقان


 نشانی: یزد- خیابان کاشانی- مقابل پمپ بنزین- فروشگاه مرکزی ال جی
 تلفن: 035-36284005-7
 موبایل: 9131532002
 دورنگار (فکس): 035-36239084
 نشانی الکترونیک: yazd.dehghan@yahoo.com

دوستی شعار


 نشانی: یزد- خیابان مسکن و شهرسازی- فروشگاه ستاره طلایی
 تلفن: 035-36234843
 موبایل: 9131517687
 دورنگار (فکس): 035-36236811
 نشانی الکترونیک: doostishoar@yahoo.com

بهاری خواه


 نشانی: یزد- خیابان شهید رجایی- ایرانشهر سابق- جنب بانک سپه- فروشگاه ال جی-
 تلفن: 035-36268110
 موبایل: 9133534959
 دورنگار (فکس): 035-36266110

شهریزاده


 نشانی: یزد- میدان بعثت- ابتدای خیابان انقلاب- جنب کمیته امداد- فروشگاه شهریزاده
 تلفن: 035-36227871
 موبایل: 9133529017
 دورنگار (فکس): 035-36227870
 نشانی الکترونیک: shahrizadeh@yahoo.com

حداد


 نشانی: یزد- خیابان سلمان فارسی-روبروی کوچه گازرگاه- پلاک 612- فروشگاه حداد
 تلفن: 035-36261327
 موبایل: 9133517951-9131516055
 دورنگار (فکس): 035-36269867
 نشانی الکترونیک: ehsan_19491@yahoo.com

حسنی مقدم


 نشانی: یزد- بلوار باهنر- فروشگاه بزرگ ساحل
 تلفن: 035-37241701
 موبایل: 9131515417
 دورنگار (فکس): 035-37249586

حیدری


 نشانی: یزد- سه راه حکیمیان- روبروی مسجد بلوری زاده- پلاک 935
 تلفن: 035-35231212
 موبایل: 9131511649
 دورنگار (فکس): 035-35259946
 نشانی الکترونیک: yazdtabrid@yahoo.com

لوازم خانگی علی


 نشانی: اردکان -خصدراباد-نرسیدهبه خ ابوالفضل لوازم خانگی علی
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی یوسفی احمدابادی
 تلفن: 32254209

فیروزآبادی دهقانی


 نشانی: میبد-خیابان سلمان فارسی-روبروی بانک سپه فیروز اباد
 تلفن: 0352-7721559
 موبایل: 9125612919
 دورنگار (فکس): 0352-7727230

فروشگاه بزرگ الجی عدل -دانائی


 نشانی: یزد میدان شهدای محراب ابتدای بلوار دانشجو
 نام صاحب نمایندگی: آقای حامددانائی
 تلفن: 38278300
 موبایل: 09133511300
 دورنگار (فکس): 38278301
 نشانی الکترونیک: hameddanaei110@yahoo.com