احمدی


 نشانی: ایلام- میدان کشوری- خیابان آزادی- جنب دانشگاه علوم پزشکی- فروشگاه احمدی
 تلفن: 084-33342235
 موبایل: 9181410595
 دورنگار (فکس): 084-3343404

اطاقی بهروز


 نشانی: ایلام- شادآباد- خیابان آیت ا.. حیدری- بالاتر از هتل خلاش- روبروی بانک صادرات- نمایندگی بوتان
 تلفن: 084-3341234
 موبایل: 9188411089
 دورنگار (فکس): 084-3381818
 نشانی الکترونیک: ir200310@yahoo.com

پورخلیل


 نشانی: ایلام-خ آیت الله حیدری نرسیده به میدان کشوری -لوازم خانگی پورخلیل
 تلفن: 084-33368275
 موبایل: 9188410315
 دورنگار (فکس): 084-33368275
 نشانی الکترونیک: a_poorkhalil@yahoo.com

قدرت رادمنش


 نشانی: ایلام - شهرستان دهلران - خیابان رسالت فروشگاه بزرگ لوازم سرد کننده رادمنش
 تلفن: 084-منزل شخصی33725524-33720873
 موبایل: 9189425185
 دورنگار (فکس): 084-229668

علیرضا اولادی


 نشانی: ایلام - شهرستان دره شهر  -خیابان جمهوری اسلامی روبروی اداره پست
 تلفن: 084-35223551
 موبایل: 9181410316
 دورنگار (فکس): 084-35225515
 نشانی الکترونیک: ahmad_1101@yahoo.com