کیانی


 نشانی: شهرکرد- خیابان بهارستان- روبروی آموزش و پرورش2- مجتمع تجاری- مسکونی کیانی
 تلفن: 038-33358021
 موبایل: 9133811844
 دورنگار (فکس): 038-33358021
 نشانی الکترونیک: jamshidkiani1346@yahoo.com

حیدری دهکردی


 نشانی: شهرکرد- خیابان سعدی غربی- شماره 210- صنایع نیکان
 تلفن: 038-32222380
 موبایل: 9131819311
 دورنگار (فکس): 038-32226845

رئیسی


 نشانی: شهر کرد - دروازه سامان کوی فرهنگیان خ کمال الملک کوچه 18 پلاک 6
 تلفن: 038-2250742
 موبایل: 9125485927
 دورنگار (فکس): 038-2250742