جهان بین- سامان


 نشانی: کهکیلویه و بویراحمد-یاسوج-منطقه نجف آباد- روبروی ترمینال مسافربری -نبش قائم شرقی
 تلفن: 074-33321488
 موبایل: 9173412139
 دورنگار (فکس): 074-33321487
 نشانی الکترونیک: jahanbin.saman84@gmail.com