نجمی - مهدی


 نشانی: هرمزگان -قشم- بازار قدیم-پاساژ صالحی-لاین بانک صادرات-پ 702و800-ف لوازم خانگی پگاه قشم
 تلفن: 076-35229600
 موبایل: 9121930052
 دورنگار (فکس): 076-35228275
 نشانی الکترونیک: m.edrisi50@yahoo.com