دانشمند- رامین


 نشانی: هرمزگان -بندر عباس- رسالت شمالی - نرسیده به میدان صادقیه - ف لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 076-33684661-2
 موبایل: 9173631206
 دورنگار (فکس): 076-33684663
 نشانی الکترونیک: ramindaneshmand1979@gmail.com