هادی بهمنیان


 نشانی: همدان - م جهاد (دانشگاه) - ابتدای میرزاده عشقی - ساختمان ملاصدرا - ط دوم - واحد 22 - بازرگانی پارسا
 تلفن: 081-38260900
 موبایل: 9181110050
 دورنگار (فکس): 081-38256535
 نشانی الکترونیک: parsa.hamedanshop@gmail.com