اطاقی بهروز


 نشانی: ایلام- شادآباد- خیابان آیت ا.. حیدری- بالاتر از هتل خلاش- روبروی بانک صادرات- نمایندگی بوتان
 تلفن: 084-3341234
 موبایل: 9188411089
 دورنگار (فکس): 084-3381818
 نشانی الکترونیک: ir200310@yahoo.com