شریف


 نشانی: محلات-خ امام خمینی-بالاتر از میدان آزادی-جنب بیمه ایران- فروشگاه مرکزی ال جی
 تلفن: 086-43223933
 موبایل: 9188665951
 دورنگار (فکس): 086-43231114
 نشانی الکترونیک: hamed_sharif58@yahoo.com