تهرانی


 نشانی: تهران - خیابان شریعتی روبروی حسینیه ارشاد فروشگاه ال جی- فروشگاه ساحل
 تلفن: 22227153
 موبایل: 9122186233
 دورنگار (فکس): 22924542