شهریزاده


 نشانی: یزد- میدان بعثت- ابتدای خیابان انقلاب- جنب کمیته امداد- فروشگاه شهریزاده
 تلفن: 035-36227871
 موبایل: 9133529017
 دورنگار (فکس): 035-36227870
 نشانی الکترونیک: shahrizadeh@yahoo.com