حداد


 نشانی: یزد- خیابان سلمان فارسی-روبروی کوچه گازرگاه- پلاک 612- فروشگاه حداد
 تلفن: 035-36261327
 موبایل: 9133517951-9131516055
 دورنگار (فکس): 035-36269867
 نشانی الکترونیک: ehsan_19491@yahoo.com