شرکت سیما نگین سپاهان


 نشانی: فروشگاه باران : خیابان هاتف- کوچه مشیر- سرای بازرگان- مجتمع نگین- شماره تماس: 32225072 فروشگاه بلوار : بلوار ملت ، بین پل فلزی و پل آذر، فروشگاه ال جی- شماره تماس: 36279925 فروشگاه ارمغان : خیابان شیخ بهایی جنب دارالقران - شماره تماس 32334933 فروشگاه زندگی شیک : شاهین شهر ، خیابان فردوسی - نبش فرعی 8 شرقی - شماره تماس : 45214061 فروشگاه هاتف: خیابان هاتف - جنب پمپ بنزین - شماره تماس 32226223
 نام صاحب نمایندگی: آقای خرمیان
 نشانی الکترونیک: sns_negin4030@yahoo.com