مهران مرادی


 نشانی: پاکدشت-میدان ساعت ابتدای بلوار قمی جنوبی پلاک 9 فروشگاه مهران
 تلفن: 36070360
 موبایل: 9123777035
 دورنگار (فکس): 36039503
 نشانی الکترونیک: mehranlg@yahoo.com