جلالی


 نشانی: مشهد- سی متری دوم احمدآباد- بین ابوذر 5 و 7- فروشگاه میلاد
 تلفن: 051-38422550
 موبایل: 9151158871
 دورنگار (فکس): 051-38403947
 نشانی الکترونیک: info@miadnoor.com