روزبهی کیهان


 نشانی: مشهد- سناباد غربی- نرسیده به بانک تجارت- ساختمان روزبهی- پلاک 661
 تلفن: 051-38412012
 موبایل: 9151109247
 دورنگار (فکس): 051-38415500
 نشانی الکترونیک: info@keyhanco.com