افضلی


 نشانی: بازار آهن شاداباد مجتمع تجاری پارسیان بلوک مهر پلاک 13
 نام صاحب نمایندگی: آقای افضلی
 تلفن: 66154619 – 66154770
 موبایل: 09121936949
 دورنگار (فکس): 66153106
 نشانی الکترونیک: Mehdiafzali_lg@yahoo.com