حسین عنایت زاده


 نشانی: گرگان - طهماسبی - روبروی درب هتل طهماسبیه - قصر ال جی
 تلفن: 017-32436840
 موبایل: 9120250171
 دورنگار (فکس): 017-32422741
 نشانی الکترونیک: hossein.enayatzadeh@gmail.com