علی حامدی فر


 نشانی: گرگان - خیابان لشکر- جنب 6 بهمن - فروشگاه ال جی
 تلفن: 017-32249619 ,017-32269310
 موبایل: 09111717971
 دورنگار (فکس): 017-32249621
 نشانی الکترونیک: fabedin49@gmail.com