علیرضا عظیمی نیا


 نشانی: گلستان - گنبد کاووس - خ حافظ شمالی - پاساژ عظیمی - فروشگاه پرسپولیس - پلاک 15.16
 تلفن: 017-33221092
 موبایل: 09111722004
 دورنگار (فکس): 017-33238393
 نشانی الکترونیک: Alireza.Azimi99@yahoo.com