حاجی محمد شیروانی


 نشانی: گنبد کاووس – خیابان دارایی شرقی - ساختمانی شیروانی همکف - فروشگاه ملودی
 تلفن: 017-33230055, 017-33240055
 موبایل: 09111721130
 دورنگار (فکس): 017-33223356
 نشانی الکترونیک: bazarganimelody@gmail.com