قاسمی راد


 نشانی: ارومیه - آپادانا - بلوار شهید باهنر نرسیده به خیابان کشاورز - جنب مهد کودک پلاک 351 فروشگاه راد مدیا سنتر
 تلفن: 044-33868146
 موبایل: 9149367471
 دورنگار (فکس): 044-33868146
 نشانی الکترونیک: saber68rad@gmail.com