سیدی


 نشانی: خوی - بلوارچمران - نرسیده به میدان دفاع مقدس - روبروی معاونت راهنمایی و رانندگی - لوازم خانگی سیدی
 تلفن: 044-36456223-4
 موبایل: 9144618476
 دورنگار (فکس): 044-36456225