ستاریان


 نشانی: میاندوآب- خیابان 17 شهریور- نمایندگی رسمی محصولات ال جی -فروشگاه ستاریان- پلاک 63
 تلفن: 044-45227715
 موبایل: 9141810006
 دورنگار (فکس): 044-45266313
 نشانی الکترونیک: farshad_sat@yahoo.com