حدادی


 نشانی: بناب - خ مطهری - جنب بانک تجارت - فروشگاه حدادی
 تلفن: 041-37726228
 موبایل: 9141218219
 دورنگار (فکس): 041-37726228