حاذق -شایان


 نشانی: تبریز - اتوبان پاسداران -بالاتر از میدان شهید فهمیده مجتمع لاله پارک طبقه منفی یک
 تلفن: 041-36600105
 موبایل: 09121118043-09148055628
 دورنگار (فکس): 041-36600163
 نشانی الکترونیک: ahadshayan13@gmail.com