سربیشه


 نشانی: تهران - خ ری - نرسیده به سه راه امین حضور - مجتمع تجاری محمد - ط زیرین - واحد 16
 تلفن: 33511247-8
 موبایل: 9121325820
 دورنگار (فکس): 33511249
 نشانی الکترونیک: m_r_s1357@yahoo.com