علی نژاد


 نشانی: تبریز - ولیعصر - بالاتر از فلکه معلم - روبروی باباطاهر - شماره 11
 تلفن: 041-33299400, 041-دفتر 33331209
 موبایل: 9144165543
 دورنگار (فکس): 041-33306160
 نشانی الکترونیک: alinejadgroup@gmail.com