احد قنبری


 نشانی: تبریز - خیابان آبرسان نبش بلوار استاد شهریار نمایندگی ال جی فروشگاه گنجینه
 تلفن: 041-36568841 , 041-36552914
 موبایل: 9144145518
 دورنگار (فکس): 041-36568841