احد علیزادگان


 نشانی: تبریز - خیابان امام نرسیده به چهار راه شریعتی جنب بانک ملت شعبه ابن سینا فروشگاه شامخ
 تلفن: 041-35570411 , 041-35535683
 موبایل: 09143118591
 دورنگار (فکس): 041-35570411
 نشانی الکترونیک: shamekh_shop@yahoo.com