مجتبی امیری


 نشانی: کرمانشاه - 22 بهمن - خ سی متری دوم - بلواروحدت - نبش کوچه 118 - ساختمان شماره 16 - فروشگاه ال جی
 تلفن: 083-38388525
 موبایل: 9121347506
 دورنگار (فکس): 083-38388525
 نشانی الکترونیک: mojtaba.amiri76@yahoo.com