پولادی


 نشانی: کرمانشاه - سه راه شریعتی - نبش پاساژ دوست - فروشگاه کالای کیش
 تلفن: 083-37231696
 موبایل: 9181310494
 دورنگار (فکس): 083-37228269
 نشانی الکترونیک: sirouspouladi@gmail.com