کهریزی


 نشانی: کرمانشاه - حافظیه - 45 متری دوم - بعد از پارک باران - نمایندگی ال جی
 تلفن: 083-38367760
 موبایل: 9188319160
 دورنگار (فکس): 083-38367565
 نشانی الکترونیک: mehrdadsam_samsung@yahoo.com