جراده


 نشانی: کرمانشاه- بلوار مصطفی امامی - بین چهار راه ارشاد و گلستان - جنب بانک قوامین فروشگاه دنیای ال جی
 تلفن: 083-38247787
 موبایل: 9122018417
 دورنگار (فکس): 083-38247787
 نشانی الکترونیک: jaradeh1952@gmail.com