ایرج شیرزادیان


 نشانی: کرمانشاه -گیلان غرب - جنب دادگستری - نمایندگی ال جی شیر زادیان
 تلفن: 083-43228848
 موبایل: 9187349252
 دورنگار (فکس): 083-43228848
 نشانی الکترونیک: www.irajshirzadian@yahoo.com